Advies verbetering gebruiksvriendelijkheid

MaxServ, een autoriteit op het gebied van TYPO3 websites bouwen, heeft de opdracht gekregen van het Van Abbemuseum om de website technisch opnieuw te bouwen. MaxServ wilde naast het technische aspect ook de klant adviseren op basis van gebruiksvriendelijkheid, waarvoor mark@ing is ingeschakeld.

Online doelstellingen

De belangrijkste vraag van het Van Abbemuseum was het wel of niet behouden van de filters op de website. Deze vraag hebben zij bij MaxServ neergelegd,  die vervolgens advies aan ons heeft gevraagd. mark@ing heeft hierbij geadviseerd om een UX-onderzoek uit te voeren via het programma Visual Web Optimizer, waardoor het gedrag van de bezoekers nauwkeurig gemeten kan worden.

Traffic

De initiële vraag van het Van Abbemuseum was het testen van de filters op de verschillende pagina’s. mark@ing vindt het belangrijk om niet alleen de vraag van de klant te beantwoorden, maar ook te kijken naar de behoeften van de eindklant. Vandaar dat mark@ing aan de hand van de cijfers uit Google Analytics de belangrijkste pagina’s heeft bepaald en hiervoor hypotheses heeft opgesteld.

Deze hypotheses zijn vervolgens getoetst zijn aan de hand van het usability onderzoek. Dit heeft ervoor gezorgd dat MaxServ naast de filters in de website het Van Abbemuseum ook kan adviseren op andere functionaliteiten. Door een website vooraf goed in te richten, hoeft er achteraf minder geoptimaliseerd te worden.

analytics-vanabbe
latptop-vanabbe

Bezoekersgedrag

Met het usability programma hebben we de resultaten van de bezoekers die de desbetreffende pagina’s hebben bezocht kunnen meten via heatmaps (toont het muisgedrag van de bezoeker over de pagina) en clickmaps (toont het klikgedrag van de bezoeker op de pagina).

Rapportage en advies

In de rapportage, welke gepresenteerd is aan MaxServ, zijn allereerst de hypotheses benoemd. Aan de hand van de heatmaps, clickmaps en gegevens uit Google Analytics zijn vervolgens conclusies getrokken. Indien de desbetreffende pagina niet voldeed aan de verwachtingen van de bezoeker, zijn er aanbevelingen gedaan door mark@ing om deze pagina’s te optimaliseren.

 

Het rapport met de resultaten is vervolgens verstrekt aan MaxServ & het Van Abbemuseum als leidraad van de design- en techniekfase voor de nieuwe website.

rapportage-yellowsite
Dankzij de inzichten die mark@ing heeft geboden, aan de hand van het usability onderzoek, kunnen wij invulling geven aan het design en de website structuur voor de nieuwe website van het Van Abbemuseum.

-Milou Remmers, Projectmanager MaxServ

Meer informatie over deze case of over ons? Neem vrijblijvend contact op.

Verantwoordelijkheden mark@ing

✓ Opstellen hypotheses

 

✓ Opzet van campagnes in Visual Web Optimizer

 

✓ Resultaten monitoren & rapporteren

 

✓ Aanbevelingen gedaan voor het nieuwe design/techniek

groene-pijl