Server-side redirect vs. client-side redirect

Server-side redirect vs. client-side redirect

Bij het lanceren van een nieuwe website wil je niet dat de rankingspositie van de oude pagina’s verloren gaan. Bij een website migratie is het doel de impact van ranking verlies na migratie tot het minimum te beperken. Wijziging van de URL’s van pagina’s kunnen impact hebben op de ranking van pagina’s in de zoekresultaten. Wanneer de pagina’s onder een nieuwe URL worden geplaatst, is het belangrijk dat het verlies van ranking in de zoekresultaten wordt beperkt.

Er zijn 2 type redirects te onderscheiden, namelijk:

 1. Client-side redirect
 2. Server-side redirect

Nadat je nieuwe website live gaat, is het belangrijk dat direct daarna de redirects zijn uitgevoerd. Welke type redirect is het meest geschikt voor een website migratie wanneer een website is gehost op een Apache webserver? We vergelijken de 2 typen redirects in dit artikel:

Server-side redirect

Een server-side redirect is een redirect welke wordt ingesteld op de webserver van de te migreren website. Aan de hand van een. htaccess bestand waarin 301-redirects regels worden opgenomen,  worden bezoekers doorgestuurd naar de nieuwe URL en zoekmachine spiders geïnstrueerd de pagina voortaan op de nieuwe URL te crawlen en indexeren. Vervolgens moet het .htaccess bestand in de root van de webserver van de te migreren website worden geplaatst.

De link-juice, (de waarde die Google toekent aan een link naar een pagina) wordt met een 301 redirect doorgegeven aan de pagina op de nieuwe URL.

Server-side redirect uitvoeren

Per te migreren site dient een .htaccess bestand aangemaakt te worden. Een .htaccess bestand is een Apache server configuratiebestand. Om een server-side redirect uit te voeren, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de oude én nieuwe URL’s worden opgenomen in een .htaccess bestand.  Ik leg je uit hoe je ervoor zorgt dat deze server-side redirect goed wordt uitgevoerd:

Stappenplan server-side redirect

 1. Stap 1:
  Voorbereiding: Stel een lijst samen (bijvoorbeeld in MS Excel)  en neem in 2 aparte kolommen de oude URL’s van de pagina’s op en de nieuwe URL waar naartoe deze pagina’s moeten gaan verwijzen. NB: Wanneer er nog geen relevante pagina bestaat op de nieuwe website om naar te verwijzen moet deze worden aangemaakt.
 2. Stap 2:
  Voeg in het .htaccess bestand voor alle te migreren pagina’s een regel toe waarin de instructie: Redirect 301 (gevolgd door een spatie) met daarna de oude URL (gevolgd door een spatie) en vervolgens de nieuwe URL.
 3. Stap 3:
  Upload het .htaccess bestand (in ASCII mode) in de root van de webserver van de te migreren website.

Voorbeeld van de HTML code “Redirect regel” in het .htaccess bestand voor een enkel te migreren pagina binnen de website

Redirect 301 /oudepagina https://www.domeinnaam.nl/nieuwe-pagina

Voorbeeld van de HTML code “Redirect regel” in het .htaccess bestand waarbij alle pagina’s binnen de root van de website worden geredirect naar de nieuwe URL.

Redirect 301 /oudepagina https://www.domeinnaam.nl/nieuwe-pagina

Tip: Maak bij migratie altijd gebruik van een 301 redirect (permante redirect), een 302 redirect is namelijk een tijdelijke redirect en dus niet geschikt voor een website migratie!

Server-side redirect methoden:

 • .htaccess 301 redirect
 • PHP Header 301 redirect

 

Voordelen server-side redirect

 • Beste manier om gebruikers en zoekmachinerobots te redirecten naar de nieuwe locatie
 • Er ontstaat geen vertraging in de laadtijd van de pagina wanneer er een server-side redirect plaatsvindt. Voordat de pagina wordt weergegeven in de browser van de gebruiker wordt het .htaccess bestand uitgelezen. Wanneer hier een 301 redirect regel in is opgenomen, wordt de oude pagina niet weergegeven maar worden bezoekers direct naar de nieuwe pagina gestuurd. Met andere woorden: De browser laadt direct de nieuwe pagina in de browser in.

 

Client-side redirect

Bij een client-side redirect wordt de redirect in de code van de pagina zélf geregeld door middel van Javascript of door middel van een meta-refresh redirect (een redirect op te nemen in de meta tags van de pagina).

 

Client-side redirect uitvoeren

Om een client-side redirect uit te voeren, moet er toegang zijn tot de code van de website. Vaak wordt dit uitgevoerd door een webbouwer.

Client-side redirect methoden:

 • JavaScript (Dit is in feite geen redirect omdat er geen 301/302 response wordt gedefinieerd)
 • Meta Refresh

Voordelen client-side redirect

 • Kan eenvoudig op de oude pagina zelf worden geïmplementeerd middels HTML-code.

 

Nadelen client-side redirect:

 • Er ontstaat een vertraging in de laadtijd, omdat de oude pagina wordt ingeladen in de browser van de gebruiker, waarna de JavaScript code wordt ingeladen en de gebruiker daarna wordt doorgestuurd naar de nieuwe pagina.

 

HTTP statuscodes

 • 301 redirect – permanente redirect: Voorkeur bij website migratie. Pagina wordt voortaan op nieuwe URL geïndexeerd.
 • 302 redirect – tijdelijke redirect

 

Conclusie

Wanneer er wordt gekeken naar de voordelen van beiden type redirects, kan geconcludeerd worden dat het belangrijkste voordeel van een server-side redirect de laadtijd van de pagina is. Een client-side heeft een langzamere laadtijd, omdat hierbij de pagina wordt opgeroepen vanaf de oorspronkelijke locatie, waarna de oude pagina in de browser wordt ingeladen en vervolgens wordt de JavaScript code ingeladen waarna de bezoeker wordt doorgestuurd naar de nieuwe locatie, waardoor het langer duurt voordat de nieuwe pagina wordt geopend in de browser van de bezoeker. Overigens wordt een server-side redirect ook aanbevolen door Google Support.

Summary
Server-slide redirect vs client-side redirect
Article Name
Server-slide redirect vs client-side redirect
Description
Bij het lanceren van een nieuwe website wil je niet dat de rankingspositie van de oude pagina’s verloren gaan. Bij een website migratie is het doel de impact van ranking verlies na migratie tot het minimum te beperken. Wijziging van de URL’s van pagina’s kunnen impact hebben op de ranking van pagina’s in de zoekresultaten. Wanneer de pagina’s onder een nieuwe URL worden geplaatst, is het belangrijk dat het verlies van ranking in de zoekresultaten wordt beperkt.
Author
Publisher Name
mark@ing
Publisher Logo
Koen Paquay
koen@markating.nl
Geen reactie's

Geef een reactie