SEO cases met zichtbaar resultaat

SEO cases met zichtbaar resultaat

We schrijven regelmatig over het belang van vindbaarheid op internet en welke factoren belangrijk zijn om rekening mee te houden. We kunnen ons voorstellen dat het voor lezers lastig is om hier doorheen te kunnen kijken. Om het de lezer gemakkelijker te maken geven wij inzicht in succesverhalen van bedrijven welke zijn mogelijk gemaakt door SEO.

Via SEO PowerSuite, een organisatie waarvan mark@ing tools gebruikt om de vindbaarheid te verbeteren, worden succesverhalen gedeeld. Dit betekent dat mark@ing dezelfde resultaten kan behalen door het gebruik van dezelfde tools.

Linkbuilding

De eerste case bevat een bedrijf welke haar rankings wilde verbeteren binnen Google om de traffic en dus de inkomsten konden verhogen. In deze case is door middel van linkbuilding de vindbaarheid verhoogd.

Linkbuilding_blog

De situatie

Het desbetreffende bedrijf had bij de start van het project ongeveer duizend links op de website welke in 4 jaar verzameld waren. De kwaliteit van deze links was erg laag, wat gemeten wordt aan de hand van de Pagerank van Google. Doordat de kwaliteit van de links erg laag was, zorgde dit voor weinig autoriteit binnen Google. Hoe meer autoriteit een website heeft volgens Google, hoe hoger de pagina’s hiervan binnen de resultaten van de zoekmachine scoren.

De oplossing

In de uitvoering zijn 150 kwalitatief sterke zoekwoorden geformuleerd voor de betreffende website. Aan de hand van deze zoekwoorden zijn middels een tool linkpartners gezocht. Op deze manier worden kwalitatief sterke links gevonden, omdat deze qua relevante zoekwoorden met elkaar overeenkomen. Uiteindelijk zijn er binnen 1 maand 750 kwalitatieve links vergaard.

Het resultaat

Na ongeveer een half jaar is het resultaat dat 64 pagina’s de 1e positie hebben bereikt binnen Google op zoekwoorden welke relevant zijn voor de betreffende website. Hierdoor is in 1 maand tijd het websitebezoek verzesvoudigd, na 4 maanden is het websitebezoek zelfs gegroeid met 17x.

Opzet website

Dit 2e voorbeeld toont dat wanneer een website niet juist is opgezet, dit de vindbaarheid ernstig kan benadelen.

De situatie

Aan het begin van het project is er een analyse uitgevoerd over de opzet van de website, waaruit een aantal verbeteringen naar voren kwamen. Punten die onder andere naar voren kwamen waren de volgende:

  • De 404 pagina was niet goed opgezet;
  • Er waren veel ‘broken links’ (links die niet meer werken);
  • De website had had veel duplicate content;
  • Verschillende pagina’s waren uitgesloten van indexatie voor Google.

 

error_404

De oplossing

Na het vaststellen van de zwakheden is er een samenwerking aangegaan met de ontwikkelaars van het desbetreffende bedrijf. Vervolgens is onder andere de 404-pagina correct opgezet, zijn de broken links aangepast en is alle duplicate content uniek geschreven.

Het resultaat

Door het verbeteren van de website op basis van de techniek, zijn de resultaten van de website drastisch verbeterd. Door deze verbeteringen is de website gegroeid in haar rankings binnen Google, waardoor 9 van de 10 concurrenten als het ware ‘verslagen’ werden. Daarnaast verdrievoudigde de sales.

Stimuleren van natuurlijke linkopbouw

In de eerste case is verteld dat het hebben van links goed bij kan dragen aan je vindbaarheid. Echter is het hierbij van belang dat dit goede kwaliteit links zijn, anders bestaat de kans dat de website er juist op wordt afgestraft door Google.

De situatie

Door een onnatuurlijke linkopbouw had de website in deze case een penalty ontvangen van Google. Onnatuurlijke links zijn slechte links, zoals gekochte links en links vanaf niet-relevante websites. Als gevolg hiervan zijn de rankings, traffic naar de website en de sales dramatisch gedaald.

De oplossing

Met een speciale tool is het mogelijk om te bekijken welke links een ‘Penalty Risk’ bevatten. Alle links welke 40% of meer als risico gezien werden, zijn opgespoord en benaderd om de links te laten verwijderen. Van alle 700 risicovolle links zijn er vervolgens 200 verwijderd. De overige links zijn toegevoegd aan een disavow bestand in Google Webmastertools. Vervolgens zijn de inspanningen gedeeld met Google om te vragen of de mogelijkheid bestaat om de penalty op te heffen.

Het resultaat

1 maand na de aanvraag is de penaly opgeheven door Google. Vervolgens is het verkeer naar de website weer vertienvoudigd.

Bronnen & relevante links:

Summary
SEO cases met zichtbaar resultaat
Article Name
SEO cases met zichtbaar resultaat
Description
We schrijven regelmatig over het belang van vindbaarheid op internet en welke factoren belangrijk zijn om rekening mee te houden. We kunnen ons voorstellen dat het voor lezers lastig is om hier doorheen te kunnen kijken. Om het de lezer gemakkelijker te maken geven wij inzicht in succesverhalen van bedrijven welke zijn mogelijk gemaakt door SEO.
Author
Publisher Name
mark@ing
Publisher Logo
Sterk Merkregisseurs
marketing@sterkmerkregie.nl

Sterk merkregisseurs voor vooruitkijkers We combineren strategische branding met datagedreven marketing. Zo geven we je grip op ál je inspanningen en processen. En werken we toe naar voorspelbare merkgroei. Zo nemen we samen de regie over je merk.

Geen reactie's

Geef een reactie