Privacy beleid

Privacy beleid 2021

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons

De website www.markating.nl wordt beheerd door mark@ing. mark@ing is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Onze gegevens zijn:
mark@ing B.V.
Grotestraat 128B
5141 HC Waalwijk
KvK: 62150987

Gebruik van persoonsgegevens

mark@ing verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website www.markating.nl heeft geregistreerd, dan wel invoert.

Type gegevens die verzameld worden

Afhankelijk van het doel en specifiek ingevulde formulier, kunnen de volgende zaken verzameld worden:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Interesseveld.

 

Doel verzamelen persoonsgegevens

 • Je naam, e-mailadres, website en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een informatieaanvraag, worden gebruikt om contactgegevens. We slaan deze gegevens op in ons e-mailsysteem.

 

 • Wanneer jij ons contactformulier / download invult, zijn jouw naam en e-mailadres en in sommige gevallen telefoonnummer nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van de AVG.

 

 

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

De gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet ‘bescherming persoonsgegevens’.

Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de gebruiker mark@ing bereiken op info@markating.nl.

 

Delen van persoonsgegevens

Binnen de organisatie van mark@ing worden de persoonsgegevens gedeeld met de medewerkers van mark@ing. De medewerkers van mark@ing mogen op geen enkele wijze persoonsgegevens direct met derden delen.

Persoonsgegevens naar derden via software
De persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Active Campaign.

De servers van Active Campaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Active Campaign en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten vind je hier (Engelstalig).

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het downloaden van een gratis document, met Facebook & Google AdWords om zo advertentiedoelgroepen te maken.

 

Facebook
Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Onder het kopje ‘cookies’ vind je terug welke informatie wordt verzameld voor adverteren binnen Facebook.

 

AdWords
Meer informatie over het beleid van AdWords vind je hier. Onder het kopje ‘cookies’ vind je terug welke informatie wordt verzameld voor adverteren binnen Facebook.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

Bewaartermijn

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart mark@ing de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin een gebruiker zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal mark@ing de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij mark@ing op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Links op de website

Op onze website www.markating.nl zijn ook links opgenomen naar website(s), welke toebehoren aan derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt mark@ing geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

 

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. mark@ing kan cookies plaatsen als u onze site bezoekt. Waar worden cookies voor gebruikt?

 

Soorten cookies

We plaatsen drie verschillende soorten cookies:

 • Functioneel
 • Analytisch
 • Marketingcookies

 

Functionele cookies

De cookies in deze categorie zorgen ervoor dat de site werkt zoals u gewend bent.

 

Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken we om de ervaringen op de website te verbeteren. Door goed inzicht te krijgen in de website statistieken kunnen we dit optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Hiervoor maken we gebruik van zogenoemde analytische cookies.

 

Marketingcookies

Marketingcookies zorgen er onder meer voor dat er relevante producten en advertenties getoond worden. Mark@ing maakt geen gebruik van dergelijke cookies.

 

Verwijderen cookies

U kunt de cookies eenvoudig aanpassen. Dit kunt u doen door in de toolbar van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome en Safari) de instructies op te volgen.

 

Rechten van de gebruiker op de website

Bezoekers hebben recht op:

 • Inzage van hun gegevens
 • Rectificatie van hun gegevens
 • Wissen van hun gegevens
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming op het verzamelen van gegevens
 • Recht om bezwaar te maken op deze werkwijze bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Cookies verzamelen via cookiebot