Meertalige website, hoe te managen?

Meertalige website, hoe te managen?

We zien het in de praktijk steeds vaker; bedrijven die groeien en gaan uitbreiden naar het buitenland. Wanneer je als bedrijf besluit om je producten te verkopen in het buitenland is het vaak wijs om een website te maken in de talen van de landen waarin je opereert, omdat je ook gevonden wilt worden in de desbetreffende landen op zoekwoorden. Omdat wij ook bij onze klanten deze problemen zien, kregen wij het vermoeden dat meer bedrijven hiermee worstelden. Vandaar dat we zijn gaan kijken welke mogelijkheden er zijn voor het vertalen van content op websites.

 

Een meertalige website voor alle talen of verschillende websites per taal? 

Wanneer er wordt gekozen om één website in meerdere talen te laten weergeven (multilingual website), zijn er verschillende mogelijkheden om te bekijken op welke manier dit het beste gedaan kan worden. Allereerst kan er gekeken worden naar de taal van de browser van de bezoeker waarop deze staat ingesteld. Normaliter kan er vanuit worden gegaan dat de taal die in de browser staat ingesteld de juiste taal is om te gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van een ‘splash page’, een pagina die vooraf vraagt in welke taal de website dient te worden weergegeven aan de bezoeker. Echter wordt er in dit artikel ingegaan op bedrijven die per land een website hosten.

Vaak is het voor een bedrijf met websites in verschillende talen een drempel om nieuwe content te publiceren. Allereerst dient de content gecreëerd te worden en vervolgens dient deze content per taal te worden uitgewerkt. Op deze manier wordt een nieuwsbericht plaatsen ineens een tijdrovende klus.

De optie om het nieuwsbericht te vertalen via Google Translate blijkt meestal geen goede optie te zijn; hoewel Google Translate woorden in de meeste gevallen perfect vertaalt, blijken zinnen qua opbouw vaak niet te kloppen.

De website laten vertalen door een vertaalbureau

Om goede grammaticale content te kunnen aanleveren, is het daarom raadzaam om een vertaalbureau in te schakelen. Er zijn verschillende manieren om content aan te leveren aan deze vertaalbureaus.

1. Direct vertalen van content

Het vertaalbureau haalt uit het CMS de content en plaatst het na vertalen weer terug in het systeem. Het nadeel hiervan is echter dat deze bureaus logingegevens nodig hebben van het CMS – systeem, iets waar sommige bedrijven zich wellicht niet prettig bij voelen.

2. Tekst als exportbestand

Wanneer je als bedrijf kiest voor meer veiligheid, kun je een exportbestand sturen naar het vertaalbureau. Dit exportbestand kan als PO –of CSV bestand worden opgeslagen. Vaak is het wel nodig om een extra plug-in te installeren binnen het CMS. Deze optie kost echter wel meer tijd en geld, omdat het vertaalde bestand vervolgens ook weer geïmporteerd moet worden in de buitenlandse website.

3. Vertaalbureau haalt content van buitenkant website

Tenslotte kan een vertaalbureau ook content vertalen zonder dat je daar als bedrijf zelf iets voor aanlevert. Vaak is dit duurder, omdat de vertaler van buitenaf het bestand moet overnemen in word of excel om het vervolgens te kunnen vertalen. Daarnaast is het lastiger om de content terug te plaatsen op de buitenlandse website. Vaak leveren vertaalbureaus ook nog de dienst om de content handmatig terug te zetten, al is dit vaak een dure optie.

Bij de keuze om een multilingual website te maken of een vertaalbureau in te schakelen zijn een aantal factoren van belang bij de keuze. De keuze hangt af van het vertrouwen in het vertaalbureau, de beschikbare tijd en budget en de technische kennis binnen het bedrijf.

 

Voor -en nadelen content vertalen

Om af te wegen of vertalen via een vertaalbureau tot de opties behoort, is het zaak om de voor -en nadelen van vertalen via een vertaalbureau met elkaar af te wegen.

Voordelen:

  • Vertalen is een vak en het is belangrijk om foutloze teksten te kunnen schrijven. Iemand die de andere taal beheerst maar geen vertaler is, kan alsnog schrijffouten maken.
  • Vertalingsbureaus beschikken over “CAT” (Computer Aided Translation)-tools waardoor de vertalingen efficiënt aangepakt kunnen worden.
  • Een vertaalbureau stelt het vertalen van een tekst als prioriteit, iets wat een medewerker op een afdeling wellicht minder belangrijk vindt waardoor het op de achterrond verdwijnt.
  • Er is een vast aanspreekpunt die ten alle tijden geraadpleegd kan worden met betrekking tot vertalingen.

 

Nadelen:

  • Een vertaalbureau is duurder dan wanneer er een eigen medewerker in dienst is die de teksten gaat vertalen (prijs is ook afhankelijk van gekozen bron -en doeltaal).
  • Binnen de organisatie wordt de branche beter begrepen, iets wat wellicht niet goed opgenomen wordt door de vertalers op een vertaalbureau.
  • Er moet vertrouwen zijn in het vertaalbureau om eventueel toegang te verstrekken tot het CMS.

 

Wat levert het op?

In de nadelen wordt aangegeven dat het uitbesteden van het vertalen van websites duurder is dan wanneer een medewerker binnen het bedrijf dit uitvoert. Echter moet er mee worden rekening gehouden dat het qua tijd waarschijnlijk meer tijd gaat kosten wanneer een medewerker binnen het bedrijf dit doet, omdat vertaalbureaus hierin gespecialiseerd zijn.

Wanneer er wordt gekozen voor verschillende websites per land hosten in plaats van één meertalige website, zorgt dit voor een betere vindbaarheid van website. Dit komt omdat een meertalige website die in Nederland wordt gehost voor alle talen minder vindbaar is voor bezoekers in Frankrijk. (denk aan google.fr of google.nl) De zoekwoorden worden gemakkelijker gevonden in het desbetreffende land. Daarnaast is het positief voor de website laadtijd wanneer de website per land is gehost. Bekijk hier wat Google erover te melden heeft ten aanzien van meertalige website structuur.

Waarbij moet je nog meer rekening houden wanneer je een (meertalige) website verhuist of laat bouwen?

Wanneer je al een (meertalige) website hebt en je wilt deze verhuizen naar een ander domein, zorg er dan voor dat je altijd een website migratie laat uitvoeren om ervoor te zorgen dat belangrijke zoekwoordposities niet verloren gaan.

Meer weten over meertalige websites of hoe je je website beter vindbaar kan maken? Neem dan contact op via info@markating.nl!

Summary
Meertalige website hoe te managen?
Article Name
Meertalige website hoe te managen?
Description
We zien het in de praktijk steeds vaker; bedrijven die groeien en gaan uitbreiden naar het buitenland. Wanneer je als bedrijf besluit om je producten te verkopen in het buitenland is het vaak wijs om een website te maken in de talen van de landen waarin je opereert, omdat je ook gevonden wilt worden in de desbetreffende landen op zoekwoorden. Omdat wij ook bij onze klanten deze problemen zien, kregen wij het vermoeden dat meer bedrijven hiermee worstelden. Vandaar dat we zijn gaan kijken welke mogelijkheden er zijn voor het vertalen van content op websites.
Author
Publisher Name
mark@ing
Publisher Logo
Sterk Merkregisseurs
marketing@sterkmerkregie.nl

Sterk merkregisseurs voor vooruitkijkers We combineren strategische branding met datagedreven marketing. Zo geven we je grip op ál je inspanningen en processen. En werken we toe naar voorspelbare merkgroei. Zo nemen we samen de regie over je merk.

Geen reactie's

Geef een reactie