Eigen ervaring Agile mindset

Eigen ervaring Agile mindset

Wat zijn mijn ervaringen met Agile tot dusver? En hoe staat het met mijn Agile stageopdracht? En wat zijn daar de resultaten van? En wat weet ik tot dusver van Agile? Dit en meer in dit blog!

Zoals jullie weten doe ik (Tobias, de stagiair) een stageopdracht over het implementeren van de Agile mindset in mark@ing. Wist je dat nog niet of wil je meer over mij weten? Klik hier! Vanuit mijn opleiding kreeg ik geen les over de werkwijze binnen bedrijven, en dus ook niet over Agile. Dus ik heb alles geleerd vanuit mark@ing en literatuur. En het belangrijkste, ik heb het geleerd door het doen.  Al deze kennis en bevindingen heb ik gebruikt om mijn stageopdracht te verbeteren, waarover ik iets verderop een korte update zal geven.

Meer over Agile werkvormen en methodieken kan je vinden op Agile Fanatics. 

Ervaring met Agile

Mijn ervaring met Agile is kortweg heel positief. De projecten in mijn opleiding gaan over het algemeen volgens de waterval-methode. Vooraf werden de taken verdeeld, er werd elke week aan gewerkt. Feedback kwam meestal achteraf en het vragen van hulp kwam altijd een dag voor de deadline. Het gevolg hiervan was veel stress en projecten die door tijdsgebrek niet naar volledigheid werden uitgevoerd.

Agile bracht hier voor mij een soort verademing in. Het feit dat je in korte sprints werkt en dus steeds met optimale focus aan één vraagstuk werkte is iets wat ik ook in mijn school wil doorzetten. Ik heb in de tien weken dat ik hier stage loop gemerkt dat het echt werkt en dat het ook bij bijna alle situaties werkt. Ook het feit dat je veel bij elkaar zit en dus veel hulp kan vragen is ook iets wat handig is in projecten op school. Zo kan je problemen vroegtijdig tackelen en scheelt het je een hoop deadline-stress.

De stageopdracht

Ik zit op het moment halverwege mijn stageperiode (week 11 van de 20 weken) en dus ook halverwege mijn stageopdracht. Mijn stageopdracht is kort samengevat: Hoe kan mark@ing de Agile mindset verder implementeren in de organisatie?

De opdracht gaat op het moment voorspoedig, het idee is nu om in week 20 een meetlat op te leveren waar mark@ing zichzelf en ook andere bedrijven langs kan leggen om te kijken hoe “Agile” het bedrijf al is, en wat zij kunnen doen om de Agile mindset verder te implementeren in de organisatie. Hoe gaat dat er uit zien? Het idee is nu dat het model in drie delen wordt verdeeld. Het eerste deel zal gaan over bepaalde aspecten van Agile en hoe die worden ingezet, in het tweede deel wordt gevraagd naar de bron van de kennis over Agile. Het derde deel staat in het teken van een aantal stellingen, voor bedrijven die echt bezig zijn met Agile zijn deze stellingen piece of cake. 

Om dit doel te bereiken zijn er een aantal stappen genomen, zo heb ik veel gelezen over Agile. Zowel documenten die vanuit mark@ing beschikbaar waren als externe literatuur (denk aan boeken over Agile of internetartikelen). Wat daarnaast voor veel input zorgde waren de interviews die ik hield. Ik heb in totaal twee rondes interviews gehouden, de eerste ronde interviews was met alle medewerkers van mark@ing. Deze ronde was om helder te krijgen wat de ervaring was met Agile van de medewerkers. Hieruit volgende een probleemanalyse, een overzicht van alle problemen die de medewerkers ervaarde met Agile. De tweede ronde waren interviews met experts, mensen die op dagelijkse basis bezig zijn met Agile. Ik heb de probleemanalyse onder hun neus geschoven en gevraagd wat de oplossing was voor dit probleem. Deze antwoorden zijn uiteraard ook geplot in een overzicht.

Wat heb ik dan nu? Ik heb de inhoud van mijn model grotendeels af. Hier zal ik in de loop van de tijd nog wel het een en ander aan bijschaven. Agile is immers zo groot dat er altijd nog wel iets valt bij te leren. Ook heb ik nagedacht over het visuele aspect van het model, echter is dat een stuk moeilijker dan ik op voorhand dacht.

Wat ga ik de aankomende tijd nog doen? De tweede helft van mijn stageperiode staat voornamelijk in het teken van de vraag achter de vraag. “Wat heeft Agile voor meerwaarde voor jou?” “In hoeverre denk jij dat Agile bepaalde dagelijkse werkzaamheden makkelijker kan maken?”.

Daarbuiten ga ik vanaf nu ook aan de slag met het visuele aspect van het model. Hoe ga ik het model in elkaar zetten, zodat het een duidelijk en overzichtelijk wordt? Ook ga ik veel feedback vragen aan experts (die ik eerder in het proces al heb gesproken), om het model zo optimaal mogelijk te maken. Dit zal gaan over zowel de inhoud als het visuele aspect. Ook ga ik het model aan het eind natuurlijk presenteren aan het team en ook tussendoor feedback vragen.

Conclusie

Agile is een fijne maar ook ingewikkelde manier van werken. Agile is de mindset die je moet hebben en daaraan kun je talloze werkwijzen verbinden. Agile is mij tot dusver zeer positief bevallen.

Mocht je vragen hebben over Agile of meer willen weten over mij/ mijn stageopdracht? Stuur mij vooral een mailtje!

Summary
Eigen ervaring Agile werken
Article Name
Eigen ervaring Agile werken
Description
Wat is mijn ervaring met de Agile mindset? En hoe wordt het gebruikt tijdens mijn stageopdracht? Dit en nog meer lees je in dit blog!
Author
Publisher Name
mark@ing
Publisher Logo
Sterk Merkregisseurs
marketing@sterkmerkregie.nl

Sterk merkregisseurs voor vooruitkijkers We combineren strategische branding met datagedreven marketing. Zo geven we je grip op ál je inspanningen en processen. En werken we toe naar voorspelbare merkgroei. Zo nemen we samen de regie over je merk.

Geen reactie's

Geef een reactie